De eindgebruiker is de spil

Het platform Microsoft Teams geeft eindgebruikers een inspirerende mogelijkheid om met elkaar samen te werken en betreffende collega's, specifieke informatie en toepassingen op één platform te kunnen benaderen.
De trainingen die ik geef maken de toepassingen van Microsoft Teams inzichtelijk. Ik richt me op het praktisch gebruik met voorbeelden die afgestemd zijn op de werksituatie van de deelnemers.

Kennisoverdracht zie ik als een proces.

Tineke Schinkel

  • LinkedIn Tineke Schinkel
IMG_7014.JPG

Trainingen MS Teams
* Ambassadeurs: Management en Key-users
* Eindgebruikers

Advies functie:
* Pilots initiëren en begeleiden
* Introduceren en implementeren User Adoption trajecten
* Organiseren van support

Het geeft mij echt voldoening als ik met mijn enthousiaste aanpak drempels kan verlagen. Technologie is geen doel op zich, het toepassen van de mogelijkheden staat centraal.

Processen verlopen efficiënter en er valt daadwerkelijk (tijd)winst te behalen.

En daarmee bevorder je zowel tevredenheid onder klanten als onder werknemers!

Matter of Talent is een initiatief van Tineke Schinkel in samenwerking met professionals op het gebied van Teambuilding, Kennisoverdracht, Microsoft producten en Security.

  • LinkedIn Tineke Schinkel