top of page
 • Foto van schrijverTineke Schinkel

Agile: de basisprincipes

Bij Cibit Academy weet men alles over het Agile gedachtegoed en vooral over hoe je het kunt toepassen. Gedurende de 4 weken MOOC wordt uitgebreid verteld over inhoud, impact en toepassingen.


Agile: samen kom je verder dan alleen
Foto: Swetha Shankar

Waarom is Agile zo belangrijk geworden?

Na de introductie werd in de eerste week uitgelegd waarom Agile zo belangrijk is geworden. Het Agile gedachtegoed in de transformerende wereld om ons heen, vindt haar oorsprong in de wereld van software ontwikkelaars.

Tijdens de MOOC wordt Agile geplaatst in het actuele tijdsbeeld door middel van video en documentatie. De enthousiaste deelnemers laten van zich horen in berichten en reacties op de onderwerpen. En er wordt veel gereageerd op onderlinge visie en ervaring.


En wat is Agile nu eigenlijk precies?

Er zijn verschillende definities mogelijk van het Agile gedachtegoed. Het komt neer op een manier van denken waarbij op een flexibele (agile) manier ontwikkelingen kunnen worden opgedeeld in korte trajecten die plaatsvinden in overzichtelijke perioden. Doordat de trajecten in korte tijd plaatsvinden, is het mogelijk om telkens weer aan te passen en opnieuw prioriteiten te stellen.


Uitgangspunten van Agile

Er zijn 4 uitgangspunten gedefinieerd, die zijn vastgelegd in het Agile Manifest. De uitgangspunten geven goed zicht op de manier waarop Agile kan worden toegepast.

 • Mensen en hun onderlinge interactie boven processen en tools

 • Werkende software boven allesomvattende documentatie

 • Samenwerking met de klant boven contract onderhandelingen

 • Inspelen op verandering boven het volgen van een plan


Focus

In eigen woorden, de focus van het Agile gedachtegoed ligt op:

 • Samenwerken en meedenken met collega's, klant, partners.

 • Duidelijke communicatie, zowel onderling als naar buiten

 • Producten die goed werken en waar je op kunt vertrouwen

 • Scherp stellen van de waarde die je brengt voor je klant


Continuïteit

De continuïteit van agile werken wordt geborgd door:

 • Voortdurend opleveren

 • Leveren in korte trajecten

 • Onafgebroken leertrajecten


Voor wie is Agile interessant?

De inhoud van de training richt zich op een breed publiek dat geïnteresseerd is in de basisprincipes van Agility. In een vervolg zijn er specifieke opleidingen mogelijk voor HR Managers, Business Analysts, vormgeving van leadership, specifieke implementatietrajecten en meer.


Real life toepassingen

Voor Matter of Talent is het interessant om de Agile werkwijze toe te passen in situaties van Digital User Adoption.


Cibit Academy

Met dank aan initiator en docent Bob Ickenroth, hij spoort de deelnemers aan om juist ook van elkaar te leren. Een van zijn inspirerende uitspraken aan het begin van de MOOC:

 Als je snel wilt, ga dan alleen. Als je ver wilt komen, ga dan samen.

Meer informatie over de trainingsmogelijkheden: Website Cibit Academy.

bottom of page