top of page
  • Foto van schrijverTineke Schinkel

Samen bereik je meer!

Samenwerken in teamverband, doen we dat niet allemaal al heel lang, in verschillende vormen? Denk maar eens aan de manier waarop je tijdens je schooltijd samen met klasgenoten aan een project werkte voor een bepaald vak, actief was bij het maken van de schoolkrant of het eindejaarsfeest organiseerde.


In het bedrijfsleven of in je eigen onderneming werk je weer samen met collega's, partners, klanten, leveranciers.


Samenwerken in MS Teams
MS Teams op je mobiel | Foto Mika Baumeister

De onderwerpen kunnen heel verschillend zijn, te verdelen in 2 categorieën:


  1. Samenwerken aan projecten

  2. Samenwerken in een reguliere situatie zoals op je afdeling


Rollen en verantwoordelijkheden


In elke samenwerkingsvorm heb je een bepaalde rol en bijbehorende verantwoordelijkheden.

In het ene team ben je wellicht de initiator en verantwoordelijk voor het leiding geven aan je team.

In een ander team heb je misschien de rol van verslaglegger en ben je verantwoordelijk voor de documentatie.

Dat is pas echt samen werken! En natuurlijk is de samenwerking effectief als structuur is aangebracht in de teams waar je in werkt. Daarmee wordt je ook ondersteund in je rol en je verantwoordelijkheden.

Wil je weten hoe MS Teams de samenwerking jouw team kan ondersteunen?
bottom of page