top of page
  • Foto van schrijverTineke Schinkel

Structuur op je werkplek

Thuiswerken


Omdat MS Teams zo toegankelijk is en het thuis werken een vlucht heeft genomen, heeft men in een aantal organisaties de stap gezet om er direct mee te gaan werken, waarbij online vergaderen en chatten de meest gebruikte functies zijn. 

Na verloop van tijd echter kan het voorkomen dat de belangstelling afneemt, juist omdat de belangrijke beginfase is overgeslagen: de basis van MS Teams.


Behoefte aan structuur


In dat geval bestaat het risico dat je vast loopt in een onoverzichtelijke ingericht platform, enorme aantallen teams en kanalen, soms zelfs dubbel aangemaakt.

Daarnaast kan de situatie ontstaan dat collega's uit jouw team zich minder betrokken voelen, omdat de één MS Teams wel gebruikt, de ander helemaal niet en de derde zich beperkt tot de functie online vergaderen.


Effectief samenwerken? Dit is de basis!


Hoe je dat op kunt lossen? Check deze basis voorwaarden: 📌Enthousiaste betrokkenheid van je collega's en van management en ICT 📌Vaststellen van het startpunt: in welke fase verkeert jouw organisatie 📌Effectieve initiële training 📌Een plan voor continuïteit in het onderhouden van kennis

In welke fase jouw team is beland? Laat het weten!  info@matteroftalent.nl of in de comments.


bottom of page