top of page
  • Foto van schrijverTineke Schinkel

Succesvolle User Adoption

Succes door acceptatie van veranderingen door gebruikers, uw werknemers.


stap-voor-stap, user adoption, gebruiker centraal, Alliander
Stap-voor-stap | Alliander Arnhem | Foto EEStairs.nl

Nieuwe software, een update, een investering

Nieuwe software binnen het bedrijf, dat betekent voor werknemers dat zij hun taken opnieuw moeten gaan inrichten. En daar zitten nu precies de risico’s van het succes van de investering.

Hoe bereik je dat de gebruiker het nieuwe tool effectief zal gaan gebruiken, toegespitst op die functionaliteiten die nodig zijn voor zijn taken?


Risico van terugvallen op oude systeem

Anders gezegd: Hoe worden gebruikers enthousiast voor een nieuw systeem?

Door user adoption niet serieus te nemen, loopt men het risico de toepassing niet ten volle te benutten. Een deel van de gebruikers zal zeker de neiging hebben om terug te vallen op het ‘oude’ systeem. Of regelmatig uitroepen: ‘Het werkt niet’!

Het kan ook zijn dat gebruikers die nieuwe middelen echt niet zien zitten, zichzelf te oud verklaren of in ergere gevallen, zich ziek melden doordat zij zich gedwongen voelen afscheid te nemen van de traditionele manier van werken.


User Adoption Plan

Een User Adoption Plan is een op maat gemaakt implementatie plan dat gericht is op de gebruikers en niet op de technologie. 

Het plan geeft aan alle gebruikers een helder inzicht op de voortgang van de implementatie en de gevolgen voor de manier waarop men werkt. De toepassingen kunnen worden gepersonaliseerd. Door persoonlijke betrokkenheid wordt de positiviteit verhoogd. Gebruikers worden daarmee geënthousiasmeerd.

Er zijn talloze manieren om het plan in te vullen, afhankelijk van de organisatie. Maar hoe het plan er ook uitziet: De gebruikers spelen de belangrijkste rol.


Trots!

Uiteindelijk is het voor alle gebruikers belangrijk dat het bedrijf succesvol is. Het bedrijf waar je werkt, dat is je baan, je passie, je inkomen! En daar wil je trots op zijn!


Resultaat

Het resultaat van uitvoering van het user adoption proces ziet er concreet als volgt uit:

  • Gebruikers leren sneller kennis op te doen van nieuwe programma's en updates en zijn daarmee eerder bereid om daar effectief mee om te gaan.

  • Belangrijke werkprocessen zijn daarmee gemakkelijker te integreren en uit te voeren.

  • De efficiency van service- en helpdesk verbetert.


Change, Frank Peters, Peter van Os, Art Photography
Life changing experience | Photo Frank Peters | Art Collection Peter van Os


bottom of page